2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

200.5  Limfoma del sistema nerviós central primari

Conté:

200.50  Limfoma del sistema nerviós central primari, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

200.51  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

200.52  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics intratoràcics

200.53  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics intraabdominals

200.54  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

200.55  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

200.56  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics intrapelvians

200.57  Limfoma del sistema nerviós central primari, melsa

200.58  Limfoma del sistema nerviós central primari, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

200.4  200.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat