2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

200.4  Limfoma de cèl·lules del mantell

Conté:

200.40  Limfoma de cèl·lules del mantell, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

200.41  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

200.42  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intratoràcics

200.43  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intraabdominals

200.44  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

200.45  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

200.46  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics intrapelvians

200.47  Limfoma de cèl·lules del mantell, melsa

200.48  Limfoma de cèl·lules del mantell, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

200.3  200.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat