2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

200.2  Tumor o limfoma de Burkitt

200.23  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intraabdominals

Tumor o limfoma de Burkitt ganglis limfàtics intraabdominals

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

200.22  200.24

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat