2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

200.2  Tumor o limfoma de Burkitt

Tumor o limfoma de Burkitt.  Limfoma maligne,  tipus Burkitt

Termes d'inclusió

limfoma maligne, tipus de Burkitt

Conté:

200.20  Tumor o limfoma de Burkitt, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

200.21  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

200.22  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intratoràcics

200.23  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intraabdominals

200.24  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

200.25  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

200.26  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics intrapelvians

200.27  Tumor o limfoma de Burkitt, melsa

200.28  Tumor o limfoma de Burkitt, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

200.1  200.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat