2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna de teixit limfàtic i hematopoètic (200-208)  (Ex.)

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

200.1  Limfosarcoma

Limfosarcoma. Limfoblastoma(difús) , limfoma(maligne) : limfoblàstic, limfocític, tipus limfosarcoma

Termes d'inclusió

limfoblastoma (difús)

limfoma (maligne):

 limfoblàstic (difús)

 limfocític (de tipus cel·lular) (difús)

 tipus limfosarcoma

limfosarcoma:

 difús NE

 limfoblàstic (difús)

 limfocític (difús)

 prolimfocític

 NE

Exloure:

leucèmia de cèl·lules limfosarcomatoses (207.8)

limfosarcoma:

 de tipus cel·lular mixt (200.8)

 fol·licular o nodular (202.0)

Conté:

200.10  Limfosarcoma, localització no especificada extraganglionar i d'òrgans sòlids

200.11  Limfosarcoma, ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

200.12  Limfosarcoma, ganglis limfàtics intratoràcics

200.13  Limfosarcoma, ganglis limfàtics intraabdominals

200.14  Limfosarcoma, ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

200.15  Limfosarcoma, ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

200.16  Limfosarcoma, ganglis limfàtics intrapelvians

200.17  Limfosarcoma, melsa

200.18  Limfosarcoma, ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 38  Limfoma no Hodgkin

 

200.0  200.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat