2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

199  Neoplàsia maligna de localització no especificada

Neoplàsia maligna sense especificació de lloc

Exloure:

carcinoma neuroendocrí, qualsevol localització (209.30)

tumor carcinoide maligne de localització primària desconeguda (209.20)

tumor neuroendocrí maligne, qualsevol localització (209.30)

Conté:

199.0  Disseminada

199.1  Altres

199.2  Neoplàsia maligna associada a òrgan trasplantat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 43  Neoplàsia maligna de localització inespecificada

 

198

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat