2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

198  Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades

Neoplàsia maligna secundària d'altres llocs especificats

Exloure:

metàstasi en ganglis limfàtics (196.0-196.9)

Conté:

198.0  Ronyó

198.1  Altres òrgans urinaris

198.2  Pell

198.3  Cervell i medul·la espinal

198.4  Altres parts del sistema nerviós

198.5  Os i medul·la òssia

198.6  Ovari

198.7  Glàndula suprarenal

198.8  Altres localitzacions especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 42  Neoplàsia maligna secundària

 

197  199

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat