2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

198  Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions especificades  (Ex.)

198.8  Altres localitzacions especificades

198.89  Altres

Neoplàsia maligna secundària altres llocs especificats

Exloure:

ganglis limfàtics retroperitoneals (196.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 42  Neoplàsia maligna secundària

 

198.82

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat