2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

197  Neoplàsia maligna secundària dels aparells respiratori i digestiu

Neoplàsia maligna secundària aparells respiratori i digestiu

Exloure:

metàstasi en ganglis limfàtics (196.0-196.9)

Conté:

197.0  Pulmó

197.1  Mediastí

197.2  Pleura

197.3  Altres òrgans respiratoris

197.4  Intestí prim, incloent el duodè

197.5  Intestí gros i recte

197.6  Retroperitoneu i peritoneu

197.7  Fetge, especificada com a secundària

197.8  Altres òrgans digestius i melsa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 42  Neoplàsia maligna secundària

 

196  198

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat