2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

196  Neoplàsia maligna secundària i no especificada de ganglis limfàtics

Neoplàsia maligna secundària i inespecificada de ganglis limfàtics

Exloure:

limfosarcoma (200.1)

malaltia de Hodgkin (201.0-201.9)

qualsevol neoplàsia maligna de ganglis limfàtics, especificada com a primària (200.0-202.9)

reticulosarcoma (200.0)

altres formes de limfoma (202.0-202.9)

Conté:

196.0  Ganglis limfàtics del cap, la cara i el coll

196.1  Ganglis limfàtics intratoràcics

196.2  Ganglis limfàtics intraabdominals

196.3  Ganglis limfàtics de l'aixella i l'extremitat superior

196.5  Ganglis limfàtics de la regió inguinal i l'extremitat inferior

196.6  Ganglis limfàtics intrapelvians

196.8  Ganglis limfàtics de localitzacions múltiples

196.9  Localització no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 42  Neoplàsia maligna secundària

 

195  197

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat