2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

196  Neoplàsia maligna secundària i no especificada de ganglis limfàtics  (Ex.)

196.1  Ganglis limfàtics intratoràcics

Neoplàsia maligna secundària i inespecificada ganglis limfàtics intratoràcics. Broncopulm. , intercostals

Termes d'inclusió

broncopulmonars

intercostals

mediastínics

traqueobronquials

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 42  Neoplàsia maligna secundària

 

196.0  196.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat