2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

195  Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides

Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits

Informació complementària

Inclou:

 neoplàsia maligna de localització contigua, no classificada a cap altre lloc, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

Exloure:

neoplàsia maligna:

localització NE (199.0-199.1)

localitzacions secundàries (196.0-198.8)

teixit limfàtic i hematopoètic (200.0-208.9)

Conté:

195.0  Cara, cap i coll

195.1  Tòrax

195.2  Abdomen

195.3  Pelvis

195.4  Extremitat superior

195.5  Extremitat inferior

195.8  Altres localitzacions especificades

 

Pàgina similar en anglès

 

194  196

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat