2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

195  Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides  (IC, Ex.)

195.8  Altres localitzacions especificades

Neoplàsia maligna d'altres llocs i llocs mal definits especificats.  Esquena NOS,  tronc NOS,  flanc NOS

Termes d'inclusió

costat NE

esquena NE

tronc NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

195.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat