2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

195  Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides  (IC, Ex.)

195.3  Pelvis

Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits de pelvis.  Engonal, regió: inguinal NOS, presacra

Termes d'inclusió

engonal

localitzacions sobreposades a diferents aparells situats dins la pelvis, com ara:

 septe rectovaginal

 septe rectovesical

regió inguinal NE

regió presacra

regió sacrococcigeal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

195.2  195.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat