2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

194  Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades

Neoplàsia maligna altres glàndules endocrines i estructures relacionades

Exloure:

illots de Langerhans (157.4)

ovari (183.0)

testicle (186.0-186.9)

tim (164.0)

tumors neuroendocrins (209.00-209.69)

Conté:

194.0  Glàndula suprarenal

194.1  Glàndula paratiroide

194.3  Hipòfisi i conducte craniofaringi

194.4  Glàndula pineal

194.5  Corpuscle carotidi

194.6  Corpuscle aòrtic i altres paraganglis

194.8  Altres

194.9  Glàndula endocrina, localització no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

193  195

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat