2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

192  Neoplàsia maligna d'altres parts i de parts no especificades del sistema nerviós central

Neoplàsia maligna altres parts i parts inespecificades del sistema nerviós central

Exloure:

nervis i ganglis simpàtics i parasimpàtics perifèrics (171.0-171.9)

Conté:

192.0  Nervis cranials

192.1  Meninges cerebrals

192.2  Medul·la espinal

192.3  Meninges espinals

192.8  Altres localitzacions especificades del sistema nerviós

192.9  Sistema nerviós, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 35  Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós

 

191  193

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat