2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

192  Neoplàsia maligna d'altres parts i de parts no especificades del sistema nerviós central  (Ex.)

192.9  Sistema nerviós, part no especificada

Neoplàsia maligna sistema nerviós,  part inespecificada.  Sistema nerviós (central)  NOS

Termes d'inclusió

sistema nerviós (central) NE

Exloure:

meninges NE (192.1)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 35  Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós

 

192.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat