2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

190  Neoplàsia maligna d'ull  (Ex.)

190.8  Altres localitzacions especificades de l'ull

Neoplàsia maligna altres llocs especificats d'ull.  Lloc contigu o sobreposat, punt origen no determinat

Informació complementària

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de l'ull, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

190.7  190.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat