2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

190  Neoplàsia maligna d'ull  (Ex.)

190.2  Glàndula lacrimal

Neoplàsia maligna glàndula lacrimal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

190.1  190.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat