2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

190  Neoplàsia maligna d'ull  (Ex.)

190.1  Òrbita

Neoplàsia maligna òrbita.  Múscul extraocular,  retrobulbar,  teixit connectiu òrbita

Termes d'inclusió

àrea retrobulbar

múscul extraocular

teixit connectiu de l'òrbita

Exloure:

os de l'òrbita (170.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

190.0  190.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat