2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades (190-199)  (Ex.)

190  Neoplàsia maligna d'ull  (Ex.)

190.0  Globus ocular, excepte conjuntiva, còrnia, retina i coroide

Neoplàsia maligna globus ocular excepte conjuntiva,  còrnia,  retina i coroide.  Cos ciliar, cristal·lí, iris

Termes d'inclusió

cos ciliar

cristal·lí

escleròtica

iris

úvea

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

190.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat