2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans genitourinaris (179-189)  (Ex.)

189  Neoplàsia maligna de ronyó, d'altres òrgans urinaris i òrgans urinaris no especificats

Neoplàsia maligna ronyó,  altres òrgans urinaris i òrgans urinaris inespecificats

Exloure:

tumor carcinoide benigne de ronyó (209.64)

tumor carcinoide maligne de ronyó (209.24)

Conté:

189.0  Ronyó, excepte pelvis renal

189.1  Pelvis renal

189.2  Urèter

189.3  Uretra

189.4  Glàndules parauretrals

189.8  Altres localitzacions especificades dels òrgans urinaris

189.9  Òrgan urinari, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

188

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat