2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans genitourinaris (179-189)  (Ex.)

186  Neoplàsia maligna de testicle

Neoplàsia maligna testicle

Home

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

Conté:

186.0  Testicle no descendit

186.9  Altres neoplàsies de testicle i neoplàsies de testicle no especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 30  Neoplàsia maligna de testicle

 

185  187

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat