2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans genitourinaris (179-189)  (Ex.)

183  Neoplàsia maligna d'ovari i altres annexos uterins  (Ex.)

183.0  Ovari

Neoplàsia maligna ovari

Dona

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar qualsevol activitat funcional.

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 27  Neoplàsia maligna d'ovari

 

183.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat