2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

176  Sarcoma de Kaposi

Conté:

176.0  Pell

176.1  Teixits tous

176.2  Paladar

176.3  Localització gastrointestinal

176.4  Pulmó

176.5  Ganglis limfàtics

176.8  Altres localitzacions especificades

176.9  No especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

175

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat