2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

176  Sarcoma de Kaposi

176.0  Pell

Sarcoma de Kaposi pell

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 41  Altra neoplàsia maligna primària

 

176.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat