2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

175  Neoplàsia maligna de mama masculina

Neoplàsia maligna mamella masculina

Home

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar l'estat dels receptors d'estrògens (V86.0, V86.1).

Exloure:

pell de la mama (172.5, 173.5)

Conté:

175.0  Mugró i arèola

175.9  Altres parts i parts no especificades de la mama masculina

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 24  Neoplàsia maligna de mama

 

174  176

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat