2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

174  Neoplàsia maligna de mama femenina

Neoplàsia maligna mamella femenina

Dona

Termes d'inclusió

malaltia de Paget de:

 mama

 mugró

mama (femenina)

teixit connectiu

teixits tous

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar l'estat dels receptors d'estrògens (V86.0, V86.1).

Exloure:

pell de la mama (172.5, 173.5)

Conté:

174.0  Mugró i arèola

174.1  Regió central

174.2  Quadrant superointern

174.3  Quadrant inferointern

174.4  Quadrant superoextern

174.5  Quadrant inferoextern

174.6  Prolongació axil·lar

174.8  Altres localitzacions especificades de la mama femenina

174.9  Mama (femenina), part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 24  Neoplàsia maligna de mama

 

173  175

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat