2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

174  Neoplàsia maligna de mama femenina  (IC, Ex.)

174.8  Altres localitzacions especificades de la mama femenina

Neoplàsia maligna altres llocs especificats mamella femenina. Mamella: externa, interna, inferior, ectòpica

Dona

Termes d'inclusió

línia mediana de la mama

mama ectòpica

mama externa

mama inferior

mama interna

mama superior

Informació complementària

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la mama, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 24  Neoplàsia maligna de mama

 

174.6  174.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat