2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

174  Neoplàsia maligna de mama femenina  (IC, Ex.)

174.5  Quadrant inferoextern

Neoplàsia maligna quadrant inferoextern mamella femenina

Dona

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 24  Neoplàsia maligna de mama

 

174.4  174.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat