2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell

Altres neoplàsies malignes de pell

Termes d'inclusió

neoplàsia maligna de:

 glàndules sebàcies

 glàndules sudoríferes

 glàndules sudorípares

Exloure:

melanoma maligne de pell (172.0-172.9)

sarcoma de Kaposi (176.0-176.9)

pell dels òrgans genitals (184.0-184.9, 187.1-187.9)

Conté:

173.0  Pell del llavi

173.1  Parpella, incloent les comissures palpebrals

173.2  Pell de l'orella i del conducte auditiu extern

173.3  Pell d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades de la cara

173.4  Cuir cabellut i pell del coll

173.5  Pell de tronc, excepte l'escrot

173.6  Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

173.7  Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc

173.8  Altres localitzacions especificades de la pell

173.9  Pell, localització no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

172  174

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat