2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.9  Pell, localització no especificada

Neoplàsia maligna pell,  lloc inespecificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat