2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.8  Altres localitzacions especificades de la pell

Neoplàsia maligna altres llocs especificats pell.  Lloc contigu o sobreposat,  punt d'origen no determinat

Informació complementària

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de la pell, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.7  173.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat