2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.7  Pell de l'extremitat inferior, incloent el maluc

Neoplàsia maligna pell extremitat inferior incloent maluc. Cama, cuixa, dits, fossa poplítea, peu, taló, turmell

Termes d'inclusió

cama

cuixa

dit del peu

fossa poplítia

genoll

peu

taló

turmell

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.6  173.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat