2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.6  Pell de l'extremitat superior, incloent l'espatlla

Neoplàsia maligna pell extremitat superior incloent muscle.  Avantbraç,  braç,  dits,  mà

Termes d'inclusió

avantbraç

braç

dit de la mà

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.5  173.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat