2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.5  Pell de tronc, excepte l'escrot

Neoplàsia maligna pell tronc excepte escrot. Llombrígol, pell: anus, engonal, esquena, mamella, natges, toràcica

Termes d'inclusió

pell de:

 anus

 engonal

 esquena

 llombrígol

 mama

 melic

 natja

 paret abdominal

 paret toràcica

 perineu

pell perianal

plec axil·lar

Exloure:

anus NE (154.3)

conducte anal (154.2)

pell de l'escrot (187.7)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.4  173.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat