2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.3  Pell d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades de la cara

Neoplàsia maligna pell altres parts i les inespecificades de cara.  Cella,  front, galta externa, mentó, nas

Termes d'inclusió

cella

front

galta externa

mentó

piràmide nasal

templa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.2  173.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat