2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

173  Altres neoplàsies malignes de la pell  (Ex.)

173.2  Pell de l'orella i del conducte auditiu extern

Neoplàsia maligna pell orella i conducte auditiu extern.  Conducte auricular i meat externs, pavelló auric.

Termes d'inclusió

aurícula (orella)

conducte auditiu extern

meat extern

pavelló de l'orella

Exloure:

cartílag de l'orella (171.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 23  Altra neoplàsia maligna de pell

 

173.1  173.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat