2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

172  Melanoma maligne de pell  (Ex.)

172.9  Melanoma de pell, localització no especificada

Melanoma pell,  lloc inespecificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 22  Melanoma

 

172.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat