2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

172  Melanoma maligne de pell  (Ex.)

172.8  Altres localitzacions especificades de la pell

Melanoma maligne altres llocs especificats de la pell.  Lloc contigu/sobreposat, punt origen no determinat

Informació complementària

melanoma maligne de localització contigua o sobreposada de la pell, el punt d'origen del qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 22  Melanoma

 

172.7  172.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat