2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

171  Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous  (Ex.)

171.8  Altres localitzacions especificades de teixit connectiu i altres teixits tous

Neoplàsia maligna altres llocs especificats teixit connectiu i altres parts toves.  Punt origen no determ.

Informació complementària

neoplàsia maligna de localització contigua o sobreposada de teixit connectiu, el punt d'origen de la qual no es pot determinar

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

171.7  171.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat