2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

171  Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous  (Ex.)

171.6  Pelvis

Neoplàsia maligna teixit connectiu i altres parts toves pelvis.  Engonal,  natges,  perineu,  regió inguinal

Termes d'inclusió

engonal

natja

perineu

regió inguinal

Exloure:

lligament uterí, qualsevol (183.3-183.5)

peritoneu pelvià (158.8)

retroperitoneu (158.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

171.5  171.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat