2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

171  Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous  (Ex.)

171.3  Extremitat inferior, incloent el maluc

Neoplàsia maligna teixit connectiu i altres parts toves membre inferior, incloent maluc. Cama, cuixa, dit

Termes d'inclusió

cama

cuixa

dits del peu

fossa poplítia

peu

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

171.2  171.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat