2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

171  Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous  (Ex.)

171.2  Extremitat superior, incloent l'espatlla

Neoplàsia maligna teixit connectiu i altres parts toves membre superior,  incloent muscle.  Avantbraç, braç

Termes d'inclusió

avantbraç

braç

dits de la mà

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

171.0  171.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat