2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular  (Ex.)

170.6  Ossos pelvians, sacre i còccix

Neoplàsia maligna ossos pelvians,  sacre i còccix.  Ili,  isqui,  pubis,  vèrtebres:  coccigeals,  sacres

Termes d'inclusió

ili

isqui

pubis

vèrtebres coccigeals

vèrtebres sacres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

170.5  170.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat