2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular  (Ex.)

170.5  Ossos curts de l'extremitat superior

Neoplàsia maligna ossos curts membre superior.  Carpians, escafoide carpià, metacarpians, ganxós, trapezi

Termes d'inclusió

carpians

escafoide (carpià)

falanges de la mà

metacarpians

navicular (carpià)

piramidal

pisiforme

semilunar

trapezi

trapezoide

unciforme

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

170.4  170.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat