2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular  (Ex.)

170.4  Escàpula i ossos llargs de l'extremitat superior

Neoplàsia maligna omòplat i ossos llargs membre superior.  Acromi, cúbit; húmer, oss. membre superior; radi

Termes d'inclusió

acromi

cúbit

húmer

radi

ossos NE de l'extremitat superior

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

170.3  170.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat