2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular  (Ex.)

170.3  Costelles, estern i clavícula

Neoplàsia maligna costelles,  estern i clavícula.  Articul. costovertebral, apèndix xifoide, cartílag costal

Termes d'inclusió

apèndix xifoide

articulació costovertebral

cartílag costal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

170.2  170.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat