2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)  (Ex.)

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular  (Ex.)

170.1  Mandíbula

Neoplàsia maligna mandíbula.  Maxil·lar inferior;  maxil·lar NOS

Termes d'inclusió

maxil·lar inferior

maxil·lar NE

Exloure:

carcinoma, qualsevol tipus llevat de l'intraossi o l'odontogènic:

 maxil·lar inferior (143.1)

 maxil·lar NE (143.9)

 maxil·lar superior (170.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

 

170.0  170.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat