2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'òrgans digestius i peritoneu (150-159)  (Ex.)

157  Neoplàsia maligna de pàncrees

Neoplàsia maligna pàncrees

Conté:

157.0  Cap del pàncrees

157.1  Cos del pàncrees

157.2  Cua del pàncrees

157.3  Conducte pancreàtic

157.4  Illots de Langerhans

157.8  Altres localitzacions especificades del pàncrees

157.9  Pàncrees, part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 17  Neoplàsia maligna de pàncrees

 

156  158

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat